Blekinge Hemvärnsveteransällskap (BHVS)

Historik

Sällskapet grundades på höstkanten 2013 av ett antal veteraner, där syftet främst var att skapa en social plattform med olika aktiviteter. Året därpå kom tanken på att skapa ett museum, som visade Hemvärnets, men även andra frivilligorganisationers utveckling, från 1940-talet fram till dagens moderna soldat. Sällskapet har ungefär 50 medlemmar.

Blekinge Hemvärnsveteransällskap (BHVS) är en ideell och opolitisk förening, som håller på att färdigställa ett museum i Frivillighuset på Rosenholm, där den röda tråden är att visa upp de svenska frivilligorganisationernas förändring från 1940-talet fram till dagens moderna soldater, men även visa att de är en resurs för det civila samhället. Vi bytte namn på sällskapet vid senaste årsmötet, från Karlskrona till Blekinge Hemvärnsveteransällskap, för att visa att vi inte är ett lokalt sällskap, utan även vill inkludera hela vår region. Invigningar genomfördes 2022-10-28 kl 1300 av Chefen Blekingegruppen, kommendörkapten Oscar Netterström.