OS KA 2

Jag vill bli medlem i
OS KA 2

Berättigad att intagas som ordinarie medlen är:

  • yrkesofficer som har tjänstgjort i f d kustartilleriet
  • annan yrkesofficer tjänstgörande i Blekinge med anknytning till f d kustartilleriet eller Amfibiekåren
  • änka/änkling efter ordinarie medlem
  • reservofficer ur f d kustartilleriet eller ur amfibiekåren
  • annan reservofficer med anknytning till f d kustartilleriet eller amfibiekåren
  • kadett under utbildning till yrkesofficer eller reservofficer
  • civilanställd vid marint förband/skola i Blekinge som har eller har haft särskild anknytning till KA 2.

Medlemsavgift: 100 kr/år