OS KA 2

Historik OS KA 2

Sällskapet bildades genom Officerskårens beslut den 18 mars 1903 och övertagande av förutvarande Kungl Carlskrona Artillerikårs officerskassa, tillgångar och skulder. Sällskapet var under åren 1981-1989 sammanslaget med Karlskrona Kustartilleriregementes Officersförening.

Inför sammanslagningen av de marina myndigheterna i Karlskrona fanns anledning att åter göra OS KA 2 fristående

I samband med Försvarsmaktens omstrukturering 2000 och Karlskrona Kustartilleriregementes nedläggning 2000-10-31 fortsatte OS KA 2 verksamhet med i stort sett samma ändamål och uppgifter; Sällskapet ska värna om KA 2 minnen och traditioner samt främja medlemmarnas gemensamma angelägenhet.