Styrelsen

Ordförande : Leif Breidemar
Vice ordförande :
Sekreterare : Ulf Sejlert
Kassör : Erling Holmberg
Styrelseledamot : Christer Antonsson
Suppleant : Boris Höjer
Suppleant : Olle Johansson
Suppleant : Harald Åkesson
Revisor : Johan Melin
Revisor : Sven Karlsson
Revisorsuppleant : Lennart Avendal

Valberedning : Erling Holmberg
Valberedning : Patric Eidsted
Valberedning : Nils Jonasson

Övriga uppdrag

Materielredogörare: Leif Breidemar
Samordningsman Föreningslokal: Ulf Sejlert
Webmaster: Nils-Bertil Thorén

Stadgar

Se här

Ansvarig månadsträff

Se här