Styrelsen

Ordförande : Leif Breidemar
Vice ordförande : Christer Antonsson
Sekreterare : Ulf Sejlert
Kassör : Erling Holmberg
Styrelseledamot : Olle Johansson
Suppleant : Vakant
Suppleant : Boris Höjer
Suppleant : Harald Åkesson
Revisor : Johan Melin
Revisor : Sven Karlsson
Revisorsuppleant : Lennart Avendal

Valberedning : Nils Jonasson
Valberedning : Patric Eidstedt
Valberedning : Johan Melin

 

Stadgar

Se här

Ansvarig månadsträff

Se här