Kungliga Kungsholmens KilleKlubb

Historia

Killespel har under lång tid varit en flitigt förekommande aktivitet på våra mässar och kampen om att få en plats vid bordet har stundom varit hård. Aggressiva insatser och fulspel har naturligtvis ”aldrig” förekommit. På Kungsholmen spelades kille på så gott som varje morgontur med Bore och likaså på luncherna i Donjonen. Lunchen intogs i rasande fart för att maximera tiden vid killebordet.

Vår förening såg dagens ljus första gången 24 oktober 1990. Sedan dess har vi samlats 1 gång /kvartal för att spela. Under hela 90-talet spelades alltid sommarspelet på Killeberget.

Styrelse och KMK

Föreningen har bara en funktionär, den ständige sekreteraren.
Dessa har sedan starten varit:
1990–1995 Christer Larsson
1995–2006 Ingvar Smedberg
2006–2016 Johan Swahn
2016-            Johan Melin
För närvarande (2023) har klubben 64 medlemmar varav ett 20-tal är mer eller mindre aktiva.

Regerande mästare bär titeln KMK, Killemästare Kungsholmen och förlänas, förutom medalj och statyett, även rätten att få tillträde till fullt killebord genom att helt sonika plocka bort någon av de sex spelarna och själv ta platsen.
Meste Mästare är Hans Assarsson med 23 titlar.

Verksamhet

Vårspel
Sommarspel / Årsmöte alltid onsdagen i midsommarveckan
Höstspel
Julspel

Spelbeskrivning

Killekortleken med 42 kort, 21 valörer med två kort av varje valör, kan användas för olika typer av spel. Det spel vi spelar kallas femkorts krypkille. Lägst kort kvar vinner.
Fem kort delas ut som värderas av varje spelare, därefter kan varje spelare byta max två kort(6×7=42). Spelet går egentligen ut på att inte spela, dvs man bjuder på potten för att få den att växa. Efter den initiala kortdelningen måste alla ta ställning till att spela eller bjuda. Om alla bjuder går given vidare och nya insatser läggs. om någon vill spela så kan man välja att gå med eller lägga sig. De som går med byter max två kort varpå en ny runda med att tala om man vill spela eller bjuda kommer. Blir det spel måste alla som gått med spela.

Medlemskap

Medlemskapet kostar 10 kr som en engångsavgift vid första medverkan.

Kontakt

Föreningen nås på johan68.melin@gmail.com alt 073-150 57 11