Styrelse

Ordförande:

Carl-Gustaf Johansson
070-956 90 17

Sekreterare:

Lisbet Landin
073-182 80 47

Klubbmästare:

Björn Wallmert
070-539 22 03

Kassör:

Erling Holmberg
070-870 78 74

Ledamöter:

Ordförande/Vice ordförande i ingående föreningar/sällskap