Styrelse

Ordförande:

Rolf Lindén
070-728 52 34

Sekreterare:

Lisbet Landin
073-182 80 47

Klubbmästare:

Björn Wallmert
070-539 22 03

Kassör:

Erling Holmberg
070-870 78 74

Ledamöter:

Ordförande/Vice ordförande i ingående föreningar/sällskap