Styrelse

Ordförande:

Ulf Sjöberg, ÅHUS
ulf.sjoberg@hallevikslagret.se
070-924 88 25

Vice ordf:

Rolf Lindén, KARLSKRONA
rolf-linden@live.com
070-728 52 34

Ledamöter:

Björn Hagberg, RÖDEBY
hagberg.bjorn@hotmail.com

Kaj Lundström, NÄSUM
kabz2006@hotmail.com

Lars-Göran Jönsson, KALMAR

Nils-Arne Hårdensvärd, SÖLVESBORG
spragle49@gmail.com  070-657 42 77

Rodney Svensson, KARLSKRONA
rodney.svensson@hotmail.com

Revisorer:

Ulf Falck, KARLSKRONA
ulf.falck@gmail.com

Gunilla André, RAMDALA
gunilla.a.vinberga@gmail.com

Verksamhet

2024-04-26 Årsmöte på Sjöofficersmässen

2024-05-?     Studiebesök på Försvarsmuseet i Delary

2024-08-01–02  Militära utställningar i Hoglands Park kl 11-17

2024-08-03    Marinens Dag i Auroraparken med omnejd kl 10-16

2024-08-24  Flygets Dag på F 17

2023-02-27 kl 1700–1900 Sv Kyrkan – församlingshemmet, Vallgatan 11
Föreläsning ”Ett år i krigets gränsland mellan Israel-Syren-IS”
Mikael Pärnering

2023-02-28 kl 1840–2000 FBU-gården, Ljungvägen 1, Höllviksnäs
Föreläsning ” Sjökriget i Svarta Havet”
Övlt Niklas Granholm, FOI Värdförening RIS

2023-03-15 kl 1800-2130 AF, Sandgatan Lund
”Rysslands angrepp på Ukraina”
Övlt Joakim Paasikivi, FHS
Pris: 100:- enklare måltid. Anmälan senast 3/3 till carl@navisense.se

2023-04-21 Föreningsmiddag kl 1800 (prel) Särskild inbjudan
rolf-linden@live.com eller ulf.sjoberg@hallevikslagret.se

2023-04-24 kl 1700-1900 Församlingshemmet Vallgatan 16 ”Karlskrona MALI – insats under avveckling” Amiralitetspastor Daniel Breimert om insatsen Mali 16

2023-05-12 prel  kl 1800 Årsmöte Plats: Hällevikslägret  Måltid serveras efter årsmötet. Anmälan senast 30/4  ulf.sjoberg@hallevikslagret.se

2023-05-27 Regementets Dag P7 Revinge kl 1000-1600  Enskilda transporter

2023-09-02  KRISTIANOPEL-RESA
från Stortorget Karlskrona kl 1000 och åter ca kl 1500.
Anmälan senast 2023-08-25, mer info i länk