Publicerad på | Okategoriserade

2024-06-18 Garnisonens Kulturdag med program

Marinbasen önskar stöd från KA 2 Samverkansgrupp

Program

Uppdatering 2024-05-03:
MarinB (läs: Fbfv Håkan Lindberg) kallar till planeringsmöte fredagen den 24 maj i KÖMS Bibliotek (Mässen) kl 0800-0900.
Syfte: Att diskutera medskickat programutkast (bifogas)

 

Enligt meddelande den 4 april kan MarinB ej erbjuda båtresurser den aktuella dagen pga årsöversyner.
Detta medför att visningar på Kungsholmsfort och båttransporter till Almö ej kan genomföras.
Tillgängliga båtresurser koncentreras till transporter till och från Killeberget.