Publicerad på | Okategoriserade

2024-08-03 Marindagen

”Den här dagen är viktigare än någonsin beroende på det allvarliga omvärldsläget. Vi behöver träffa både potentiella medarbetare och den breda allmänheten för att öka förståelsen och kunskapen om hur vi tillsammans försvarar Sverige”, säger Marinbaschef Fredrik Edwardson.
2024-02-09 Kallelse Uppstartmöte
2024-02-20 Minnesanteckningar från startmöte v 406.
2024-03-08 Kallelse Informationsmöte
2024-03-16 MarinB förberedande order för Marindagen 2024 i Karlskrona.

Uppdatering 2024-05-06: MarinB har idag meddelat att de av ekonomiska skäl inte kan hyra in buss för guidning under Marindagen.