2023-11-03 KA 2-lunch

Villa Oscar Gräsvik

Inbjuds till sedvanlig lunch i Villa Oscar första fredagen i månaden kl 1120 på Villa Oscar