Publicerad på | KA 2 Kamratförening

Årsmöte KA2 Kamratförening 28/2

KA 2 kamratförenings 87.e årsmöte avhölls igår kväll (2023-02-28) med 35 st deltagare.

Parentation hölls för 15 st avlidna medlemmar sedan förra årsmötet. KA 2 oktetten spelade ”Allt under himmelens fäste” en gotländsk folkmelodi och KA 2 marsch. Val av ny styrelse genomfördes och vi hälsar Johan Melin och Johnas Mård välkomna. Per Engkvist och Lars-Olof Larsson valdes in i valberedningen. KA 2 Oktetten underhöll under samlingen med Lyckåmarsch, Dans på logen, Öppna ditt fönster, Havsörnsvalsen, La Comparcita, Ja so en gude och KA 2 kamrater. Vi serverades en underbar förrätt med rösti och skagenröra, därefter en stor wienerschnitzel med tillbehör. Till kaffet underhöll Olle Melin med berättelse och bildspel från Västra Hästholmen. En allt igenom lyckad kväll.